صفحه تنظیمات تند و گیربکس در تزریق پلاستیک

  • صفحه تنظیمات تند  _ F9

در این صفحه می توان به تنظیمات گیره بسته . گیره باز . تزریق  . هولد . پران جلو . پران عقب . بارگیری و مکش به صورت یکجا دسترسی یابیم.
 

  • صفحه تنظیمات گیربکس _ F9

برای دسترسی به صفحه تنظیمات گیربکس در دستگاه تزریق پلاستیک ابتدا از صفحه اصلی کلید  F9 سپس کلید F 3 را فشرده و صفحه تنظیمات گیربکس را می توان مشاهده نمود.
1 _ فشار
در این سطر فشار گیربکس جلو و عقب را تنظیم می نماییم.
2 _ سرعت
در این سطر سرعت گیربکس جلو و عقب را تنظیم می نماییم.
3 _ الارم
در این سطر می توان سرعت اولیه ی حرکت  گیربکس را تنظیم نمود.
4 _ در این سطر می توان تعداد شمارش دنده های گیربکس را تنظیم نمود.

بازگشت