نوعی شیر هیدرولیک است که به یک مدار کنترلی الکترونیک مجهز شده است و قابلیت کنترلی دقیق فشار روغن هیدرولیک را دارا می باشد.....

 به کمک این نوع شیر به عنوان مثال می توان موقعیت یک هیدرولیک را کنترل کرد ولی سروو موتور دارای یک شیر برقی است که دائم تحت فرمان بوده و باتوجه فید بک عکس العمل دستوری که می گیرد فشار و موقعیت مکان و سرعت دستگاه  مورد نظر را تحت کنترل دارد تکنولوژی این نوع شیر ها با توجه به سرعت و دقت بالاتر مزایای بیشتری دارد اما از مزایای شیر های پرو پرشنال می توان به هزینه کمتر تعمیر و نگهداری  و طراحی ساده تر و ارزانتر بودن شیر اشاره کرد 

شیر های پرو پرشنال پلی است بین شیر های دیجیتال و سروو و در اخر می توان گفت ترکیب دو سیستم تغییر پذیری مداوم الکتریکی  . سیستم سروو . سیستم تغییر ناپذیری الکتریکی . سیستم دیجیتال . می شود . شیر پرو پرشنال  
چند مورد با اهمیت :
شیر های پرو پر شنال و سروو  (نوع پیشرفته) 
دارای تکنولوژی بالایی هستند و به علت کاربرد در صنایع نظامی جزو محدودیت های واردات هستند 
قیمت تجهیزات سروو بسیار بالا است 
کمپانی های موفق  در این زمینه المان و آمریکا 
کاربرد عمومی این تجهیزات پرس های هیدرولیک خطوط نبرد  فلزات خطوط ماشین کاری و ....
کاربرد   :کنترل باله  موشک 
کنترل باله هوا پیمای جنگنده 
کنترل لوله ی تانک و کشتی و.....
کلمه ی سروو به معنی خود تنظیم می باشد یعنی سیستم کنترلری که قادر است خطای خود را تشخیص دهد و ان را تصحیح کند 

بازگشت