در فرآیند های قالب گیری تزریقی مولدینگ رزین ها و پودرها و دانه های گرانول های پلاستیکی  را می توان به محصولات مفید تبدیل نمود...

 نکته ی مشترک در همه ی فرآیند های قالب گیری این است که در تمام این فرآیند ها از نیروی فورس استفاده می شود در قالب گیری مواد پلاستیکی پودری و دانه ای گرانول باید از نیروی زیادی استفاده کرد ولی پر کردن قالب با رزین مایع احتیاج به نیروی به مراتب کمتری دارد فرآیند قالب گیری پلاستیک ها بسیار زیاد است به همین دلیل ما در باره ی سه گروه اصلی این فرآیند ها یعنی قالب گیری تزریقی   کمپراسیون و انتقالی ترانسفر به صورت مختصر مباحثی ارائه داده ایم .

قالب گیری تزریقی 
یکی از رایج ترین روش های تولید قطعات پلاستیکی است بدنه ی تلویزیون ها مانیتور ها دستگاه پخش سی دی ها عینک ها مسواک ها قطعات خودرو و بسیاری قطعات دیگر با این روش ساخته می شود .
قالب گیری تزریقی را می توان برای همه ی ترموپلاست ها به جز پلی تترا فلورو اتیلن پلیامید بعضی پلی استر ها و بعضی پلاستیک های خاص دیگر به کار برد 
ماشین های قالب گیری تزریقی  خاص ترموس ها  را می توان برای ساخت قطعاتی از جنس ملامین پلی استر استفاده کرد در قالب گیری تزریقی همه ی این مواد گرمای کافی به دانه های پلاستیکی اعمال می شود تا بتوانند درون قالب و گذر گاه های ان جاری شوند پس این ماده به درون یک قالب بسته با فشار تزریق می شود تا همه ی حفره ی قالب را پر کرده و فرم مورد نظر را به خود بگیرد  بعد از سرد شدن ماده و انجماد کامل ان قالب باز شد و پیشنهاد بیرون انداز قطعه ی کار پلاستیکی را از قالب خارج می کند .
 

بازگشت