هیدرو موتور 

موتور های هیدرولیک عملکرد هایی با دوران مداوم هستند  که جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران بار چرخشی مورد استفاده قرار می گیرند  این عملگرها در انواع دنده ای پره ای و پیستونی طبقه بندی می شوند .......

 

برای انتخاب یک هیدرو موتور حد اقل موارد زیر باید مشخص گردد حجم جابه جایی روغن  بر حسب cm3 حداکثر دبی مجاز عبوری از موتور و حداکثر سرعت ثابت گشتاور بر حسب  NN / bar توسط این ثابت می توان مقدار گشتاور موتور در فشار های کاری مختلف محاسبه نمود حد اکثر گشتاور موتور در اختلاف  فشار ماکسیمم  بر حسب MM کاربرد شیر های کنترل فشار در مدار هیدرو موتور جهت حفاظت از OVERLOAD  محاسبات‌ گشتاور سرعت و توان تعیین گشتاور و سایز هیدرو موتور
در این رابطه گشتاور هیدرو موتور  اختلاف فشار ورودی و خروجی  حجم جابه جایی هیدرو موتور می باشد و این رابطه کاملا مشابه رابطه برای محاسبه ی نیروی سیلندر می باشد از ان جا که حرکت ها در سیلندر خطی و در هیدرو موتور دورانی می باشد  به جای نیروی  گشتاور  و به جای سطح پیستون حجم جابه جایی جایگزین می شود برای مثال گشتاور هیدرو موتوری با جابجایی حجمی اختلاف فشار از رابطه ی زیر حساب می شود  این بدان معنا است که هیدرو موتور فوق برای چرخاندن یک بار به وزن 96 کیلوگرم با بازوی دوران  مناسب  می باشد در صورتی که بار مناسب  بیش از این مقدار باشد نتوان فشار بیشتری  در سیستم ایجاد نمود.

بازگشت