قسمت اول 

روش های رفع تولید قطعات پلاستیکی ناقص 
افزایش مواد گیری 
مقدار مواد مذاب اماده شده برای تزریق به داخل قالب را برسی نماید ودر صورت نیاز مقدار ان را افزایش دهید 
افزایش دمای مذاب 
پر شدن قالب با مذابی که ویسکوزیت بالایی دارد ارام تر است و دفع حرارت به قالب از حرارتی که از طریق برش و استحکاک حاصل شده بیشتر می باشد در صورتی که پر شدن قالب با مذابی که ویسکوزیت پایینی دارد سریعتر است و در این شرایط دفع حرارت به قالب  با حرارتی که از طریق برش و استحکاک حاصل شده برابر می باشد افزایش دمای مذاب ویسکو زیت ان را کاهش می دهد و موجب پر شدن اسان تر قطعه می گردد لازم به یادآوری است که افزایش دمای مذاب می بایست در فواصل تنظیمی کوچک مانند 5 درجه سانتیگراد به عنوان آخرین راه حل انجام شود 
اعمال فشار و زمان تزریق کافی در مرحله ی پر شدن قالب 
در مرحله ی پر شدن قالب از کافی بودن مقدار فشار تزریق برای پر کردن حفره ی قالب اطمینان حاصل نمایید چنانچه قبل از پر شدن کامل حفره زمان تزریق به پایان رسید زمان انتخاب شده برای تزریق کافی نیست .

بازگشت