به منظور تولید قطعات با اشکال هندسی پیچیده پلاستیک از جمله مواد مناسب  است ازادی در طراحی قطعه سهولت در تولید وزن کمتر قطعه و همچنین قیمت اقتصادی از جمله عوامل تأثیرگذار در جایگزین  فلزات توسط پلاستیک است.......

 امروز باکمک صنعت ابکاری  و ایجاد یک لایه فلزی به رنگ های متفاوت بر روی  قطعه دامنه ی استفاده از قطعات پلاستیکی  به نحو چشمگیری افزایش کرده است  از آنجایی که  ضریب انبساط حرارت پلاستیک چهار تا شش برابر فلزات است کوچکترین تقیر دما روی قطعه تنش ایجاد می نماید لذا پس از انجام فرآیند  رسانا سازی قطعه پلاستیکی به منظور خنثی نمودن این تنش می بایست 15 میکرن لایه ی فلزی مس روی سطح قطعه  نشاند سپس لایه نیکل براق یا مات  با توجه به مورد استفاده و سفارش مشتری روی قطعه نشانده و سپس قطعه را داخل حمام کروم می نماییم تا لایه کروم زینتی تشکیل شود از این فرآیند در ارم های خودرو و لوازم تزیینی و بهداشتی و ساختمان و زیبا سازی لوازم خانگی به رنگ استیل و غیره استفاده  می شود.

بازگشت