سیستم خنک کننده جهت دستگاه تزریق پلاستیک چینی در حال حاضر به دو گونه می باشد خنگ کننده های چیلر و خنک کننده های کولین تاور یا برج خنک کننده ی اب گردان در چیلر ها که بر اساس کمپرسور و یک گاز بی اثر کار می کند......

 اب مخزن را تادمای پنج درجه سرد کرده و این اب به وسیله پمپ به مدار خنک کننده و قالب ها پمپاژ شده و در یک سیکل بسته پس از جذب حرارت به مخزن چیلر برگشت داده می‌شود تا دوباره دمای ان کاهش یابد و همین طور چرخه ادامه دارد چیلر ها  بر دو نوع هوا خنک واب خنک تقسیم می شود و در تناژ های 3 تن تا 50 تن قابل سفارش هستند  در سیستم کولین تاور در یک برج معمولا از جنس فایبر گلاس پمپاژ شده و به صورت  چرخشی پاشیده می شود و یک فن خنک کننده بزرگ جریان پاششی اب را خنک می نماید و از همین اب به صورت گردشی در سیستم  و قالب برای خنک شدن استفاده می شود.

بازگشت