یکی از مزایای پلاستیک های مهندسی نسبت به فلزات مقاومت مناسب ان ها در برابر رطوبت یاا مقاومت مناسب ان ها در برابر پدیده ی زنگ زدن و خوردگی  می باشد همه پلاستیک ها برخی اوقات با توجه به شرایط گوناگون رطوبت جذب می کنند.......

 معمولا این رطوبت در طی انبار کردن و تولید جذب پلیمر شده و در صورت خشک کردن رطوبت نامناسب  این   رطوبت در کیفیت محصول نهایی  اثر منفی می گذارد البته برخی از پلیمر ها رطوبت را فقط بر روی سطحشان نگهداری می کنند که به آسانی  قابل خشک کردن می باشند اثرات منفی رطوبت گیری نامناسب مشکلات رایج خشک کردن نامناسب اغلب پلاستیک ها مانند پلی امید پلی کربنات  پلی سلفون به شرح زیر می باشد 

سطح ظاهری 
حباب های ناشی از رطوبت می تواند باعث خرابی سطح ظاهری قطعه شود این اثرات منفی به صورت زیر نمایان می گردد 
رگه های براق در سطوح 
انواع لک 
حباب های داخلی 
نواقص ظاهری مانند حفره 
خواص مکانیکی و فیزیکی ؛ رطوبت می تواند باعث آفت خواص مکانیکی و فیزیکی در پلاستیک شود حباب های به وجود آمده از رطوبت می تواند باعث ایجاد حفره در داخل قطعه گردد رطوبت همچنین می تواند باعث کاهش در وزن مولکولی به خاطر پدیده ی هیدرو لیز شود کاهش خواص فیزیکی به صورت زیر رخ می دهد 
کاهش مقاومت ضربه ای 
کاهش مقاومت کششی و کاهش ازدیاد طول برای پلاستیک هایی مانند  پلی کربنات پلی استر که مقاومت ضربه ای بسیار مهم می باشد رطوبت گیری و خشک کردن بسیار پر اهمیت است 

بازگشت