نخستین نمایشگاه صنایع تهران پلاستیک برگزار گردید

نخستین دوره نمایشگاه صنایع پلاستیک تهران تحت عنوان تهران پلاستیک از 29 دی  ماه لغایت سوم بهمن ماه در مرکز نمایشگاه های شهر افتاب تهران برگزار گردید و هزاران نفر از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند شرکت ماشین های تزریق پلاستیک مطمئن ماشین یکی از غرفه های تهران پلاستیک را در اختیار داشت و با استقبال فوق‌العاده چندین نفری  بازدیدکنندگان این نمایشگاه مواجه شد و به عنوان غرفه نمونه این نمایشگاه برگزیده شد

بازگشت