اتوجه به تولید انبوه بطری های پلاستیکی در دنیا و مشکلات ایجاد شده در بازیافت ان ها باشگاه پژوهش گران جوان و نخبگان استان فارس به منظور بازیافت ابن مواد توانستند از ضایعات این بطری ها فوم های سختی برای عایق کاری تولید کنند پلی اتیلن ترفتالت که به اختصار به ان PT گفته می شود معروف ترین و پر مصرف ترین پلی استر است که در سال 2009 بیش از 500 میلیون تن برای کاربرد های مختلف تولید شده است.......

  •  پلی اتیلن چیست؟ 
  • پلی استایرن چیست؟ 
این پلیمر از خانواده ی پلاستیک های مهندسی چند بعدی محسوب می شود از خواص مکانیکی و حرارتی عالی برخوردار است .
کاربرد اصلی پت در صنایع بافندگی است ولی به دلیل ویژگی عالی ان در فیلم ها و بسته بندی مواد غذایی به خصوص بطری های نوشیدنی مانند اب معدنی دوغ و روغن مایع  و نوشابه استفاده می شود .بر اساس مطالعات انجام شده مقدار مصرف جهانی این ماده تنها برای تولید بطری در سال 1994 برابر با 3/5 میلیون تن بوده که هر 5 سال بارشد مصرف %50 مواجه بوده است به گونه ای که در سال 2009 این میزان به 19 میلیون تن رسید با این روند پیشبینی میشود که میزان مصرف پت در سال 2016 به 28 میلیون  تن برسد باتوجه به حجم زیاد ضایعات پت ضرورت باز یافت این مواد تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر خواهد شد .

بازگشت