برای این منظور در سال 2001 بیش از 20% بطری های پلاستیکی تولید شده در دنیا بازیافت شد برای بازیافت این مواد تولید شده در دنیا از روش هایی چون سوزاندن و تبدیل کردن ان به خاکستر دفن کردن و یا خاک کردن ان ها استفاده می شود اما این روش ها به دلیل تولید گازهای سمی و کمبود جا برای خاک کردن این ضایعات روش های مناسبی نیستند .

بر این اساس محققان باشگاه پژوهشگران و نخبگان  همچون خانم بختیاری در شیراز طرح پژوهشی در زمینه ی بازیافت   بطری های پلاستیکی از جنس پت اجرایی کردند هدف این محققان تولید فوم های سقف پلی یورتان از بطری های پلاستیکی تولید شده است فوم های تولید شده از بطری ها به عنوان عایق کاربرد دارند از این رو می توان از ان ها در مواردی چون  دیواره ی یخچال ها استفاده کرد فوم های تولید شده از بطری ها به عنوان  عایق کاربرد دارن  از این سو می توان از ان ها در مواردی چون دیواره ی یخچال ها استفاده کرد این طرح که سطح سه فناوری بنیاد ملی نخبگان را کسب کرده از سوی امیر حسین حقیقی ابوالفضل حقیقی فرامرز افشار تارمی و سعید پور محمدیان اجرایی شده است.

بازگشت