به علت نشست ناچیز احتمال آلودگی مواد و سطوح بسیار پایین است در نتیجه زمان های مختص تمیز کاری و وقفه های تولید که عموما عجین شده با دستگاه تزریق پلاستیک هیدرولیکی هستند بسیار کوتاه و عملا ناچیز خواهند بود ..........

 

  • ابدال جهت مصارف اتاق تمیز جایی که میزان آلاینده های محیطی می بایست تا حد مشخص پایین باشند 
  • ابدال جهت تولید قطعات پزشکی همچون سرنگ و پتریدیش ها به لطف برخورداری از دقت بسیار بالا به دلیل بهره گیری از کنترل دیجیتال در کلیه ی عملیات دستگاه تزریق پلاستیک تمام الکترونیک از اعمال تنظیمات گاه و بیگاه که امری طبیعی در دستگاه های تزریق پلاستیک هیدرولیکی قلمداد می شود بی نیاز است به بیان دیگر به محض شروع عملیات با شرایط دلخواه فرآیند تولید عملا از هر گونه نظراتی بی نیاز و با تکرار پذیری کامل به سرانجام خواهد رسید همچنین حسب شیلنگ ها و شیرهای هیدرولیکی دلیل دیگری خواهد بود 
  • در جهت بی نیازی به کالیبره کردن های متعدد دستگاه 

بازگشت