در فاز تزریق مواد پلاستیک که معمولا به فرم گرانول (دانه دانه) می باشند . وارد قیفی در قسمت بالایی دستگاه می شود واز انجا وارد سیلندر می شود که توسط هیتر هایی احاطه شده است . گرانول (مواد پلاستیک دانه دانه ) پس از حرارت دیدن به حالت مذاب یا رزین در می ایند .

در داخل سیلندر مواد به وسیله ی مارپیچی زیرو رو می شود با چرخش مارپیچ موادها نیز به سمت جلو رانده می شوند  هنگامی که ماده ی کافی در قسمت  جلویی مارپیچ ذخیره شد عملیات تزریق توسط نازل صورت می گیره  ومواد مذاب به داخل راه گاه  قالب رانده می شوند سرعت و میزان فشار وارده به میزان چرخش مارپیچ و نیز قطر نازل بستگی دارد در برخی از ماشین های تزریق پلاستیک  به جای مارپیچ از یک پیستون منگنه ای استفاده می شود 

Dwelling
فاز Dwelling شامل یک مکث در پروسه تزریق می شود تا هم مذاب در داخل کویتی‌ها  به صورت کامل پر شود وهم گاز های ایجاد شده  از محفظه های تعبیه شده خارج شود 

بازگشت