همانگونه که در قبل از این ذکر شد بیشترین مصرف پلاستیک ها درست پس از جنگ جهانی دوم به عنوان جای گزینی ارزان قیمت مواد مرسوم ورایج شکل گرفت اما حتی امروز نیز تصور عمومی از صنعت پلاستیک به طور کامل شفاف و مثبت نیست . سهم قابل توجه پلاستیک ها در ارتقاء سطح استاندارد کیفی زندگی تبیین نشده است .

بااین حال در بسیاری از زمینه ها مواد پلاستیکی مدتی است که جایگاه مناسب خود را در بازار یافته اند  که ازجمله ان ها می توان به صنعت برق اشاره کرد که ترکیب خواص عالی عایق بودن و چقرمگی دوام و دیر سوز بودن به انواع مختلف دوشاخه سرپیچ لامپ وعایق سیم ها و کابل ها منتهی شده است .

اگر بخواهیم فهرستی از کاربرد پلاستیک ها اشاره کنیم می توانیم به موارد زیر توجه کنیم 
1- کاربرد خواص (پیزوالکتریک وپیرو الکتریک و ینلیدن فلوعورید ) در بلندگو ها واشکار سازی
2- مصارف وسیع پلاستیک ها در ساختمان سازی مثل لوله اب فازلاب  لایه های زد رطوبت ~ کفپوش ها  عایق کاری  تزئین دیوار و ......
3- کاربرد پلاستیک ها در موارد بسته بندی ~ ظروف حمام 
4- مبلمان و لوازم خانگی واداری 
5-  صنایع عکاسی 
6- صنایع تولید کفش

موارد اشاره شده تنها برخی از مصارف عمده ی مواد پلاستیکی را نشان می دهد باتوجه به تاثیر گذاری عوامل زیر در سال های 1945

بازگشت