افزون بر نیمی از وزن دستگاه تزریق پلاستیک  را وزن چدن مصرفی در ساخت  صفحات گیره و سایر اجزای ریختگری شده در دستگاه تشکیل می دهد ....

 

انتخاب چدن مصرفی در ساخت دستگاه های تزریق پلاستیک مطمئن ماشین بر اساس 35 سال تجربه موفق از نوع چدن نشکن با بهترین کیفیت ممکن جهت عمر طولانی طراحی شده قسمت قالب گیر محفظه بزرگی  است که قالب و اجزایش روی ان نسب می شوند واحد قالب گیر دارای دو قسمت اصلی است 1  قسمت ثابت  2 قسمت متحرک قدرت یک دستگاه تزریق پلاستیک بر حسب میزان تناژ نیروی دو فک نگهدارنده قالب حد اکثر نیروی وارده به پشت صفحه متحرک . بیان می شود یک دستگاه تزریق پلاستیک 368 تنی دستگاهی است که نیروی فشارنده این فک ها به قالب بسته تا 368 تن امکان پذیر است به طور کلی در ماشین های تزریق پلاستیک جهت ایجاد فشار پشت قالب پلاستیک  از دو سیستم استفاده می شود سیستم مکانیکی و سیستم هیدرولیکی قالب از یک طرف به مرکز قسمت ثابت و از طرف به مرکز قسمت متحرک متصل می شود و چون قالب برای بیرون پراندن قطعه تولید شده همیشه از وسط باز می شود در نتیجه وقتی  صفحه مذکور باز می شود نیمی از قالب را با خود به عقب می برد با این کار قطعه پلاستیکی تولیدی به بیرون پرانده می‌شود وسپس صفحه متحرک دوباره به جای خود باز گشته و قالب پلاستیک بسته می شود تا عمل تزریق مجدد انجام گیرد .
پس از بسته شدن قالب و مستقیم قرار گرفتن بازوها با ایجاد فشار. حداقل بیش فشار تزریق پلاستیک  مواد مذاب پلاستیک را در داخل قالب تزریق حفظ می کند زیرا اگر فشار پشت قالب پلاستیک از فشار تزریق پلاستیک کمتر باشد درز میان دو صفحه قالب باز شده و مواد پلاستیک به خارج می ریزد و یا دور خارجی قطعه تولید شده پلیسه تشکیل می شود اما قسمت گیره مطمئن  ماشین تزریق پلاستیک  با استفاده از میل های  کرم هارد زد کشش  و  توان پمپ 180 بار  توانسته با کیفیت ترین جنس را تولید کنید.

بازگشت