انتخاب صحیح تناژ امری مهم و اساسی در تولید موفق می باشد  که دارای مزایایی به شرح زیر می باشد 

مصرف بهینه انرژی افزایش طول عمر دستگاه تزریق پلاستیک  دستیابی به تیراژ مورد انتظار کیفیت مطلوب قطعات تولیدی حذف هزینه اضافی ناشی از انتخاب دستگاه تزریق پلاستیک با ظرفیت بیش از حد نیاز روش سنتی انتخاب دستگاه تزریق پلاستیک و سیلندر ماردون  عموما بر مبنای وزن قطعه و ابعاد قالب می باشد  که در اکثر موارد به تنهایی مشخص کننده ی تناژ بهینه و مورد نیاز دستگاه برای تولید قطعه نمی باشد  در این روش موارد بسیار مهم و تاثیر گذاری از قبیل 

مشخصات ابعادی قطعه شامل ضخامت دیواره ها سطح مصور در قالب  طول مسیر تزریق پلاستیک شرایط مواد مذاب پلاستیک : نظیر دما ویسکوزیت نوع راه گاه ها و شرایط قالب پلاستیک در نظر گرفته نمی شود از سوی دیگر تکیه بر استفاده از روش سنتی می تواند خطراتی از قبیل تحمیل بار اضافی به دستگاه تزریق پلاستیک و قالب 
افت کیفیت قطعات تولیدی نظیر بروز اشکالاتی مانند پلیسه پر نشدن قالب 
تغییر رنگ چسبیدن قطعه به قالب را در بر داشته باشد 
شرکت مطمئن ماشین تزریق پلاستیک  با بهره گیری از روش های نوین علمی و بکارگیری تکنیک شبیه سازی تزریق پلاستیک اقدام به ارائه مشاوره در انتخاب بهینه دستگاه تزریق پلاستیک برای مشتریان می نماید 
مزایای استفاده از این تکنیک عبارتند از. 
  • تعیین دقیق تناژ دستگاه تزریق پلاستیک .
  • تعیین سیلندر مارپیچ مناسب 
  • محاسبه و پیشنهادات پارامترهای عملکردی 
  • دستگاه نظیر فشار تزریق پلاستیک 
  • دمای قالب پلاستیک 
  • زمان سیکل تولید پلاستیک 
  • تعیین تیراژ قطعه در روز 
  • ارائه راه کار های عملی پیرامون رفع عیوب تزریق پلاستیک 
  • مشاوره در قالب سازی نظیر تعیین تعداد کبیته نوع تعداد راه گاها 

مشتریان محترم جهت بهره گیری از خدمات فوق لازم است نوع مواد پلاستیک را مشخص و مدل سه بعدی نقشه  و یا خود قطعه پلاستیکی را ارائه نمایند

بازگشت