چرا دمای روغن در حین کار افزایش می یابد؟

از ورود اب به مبدل حرارتی  اطمینان حاصل نمایید و کنترل نمایید که ایا اختلاف دمای حدود 3  تا10 درجه بین اب ورودی و خروجی وجود دارد در صورتی که موارد قبلی درست بوده وباز هم دما بالا می رفت احتمال دارد که سایز چیلر یا برج خنک کننده مناسب نباشد 
دستگاه آلارم 988 در المنت ها و دمای روغن می دهد ؟ 
آلارم988 می تواند از نشست مواد مذاب بر روی المنت ها قطعی سیم و خرابی ترموکوپل ویا از نویز دستگاه اینورتر در صورت نسب باشد 
پمپ هیدرولیک صدای غیر متعارف دارد ؟ 
صدای غیر متعارف پمپ می تواند از عدم  کالیبراسیون شیر یا دمای بیش از حد روغن کثیفی فیلتر ها و یا انسداد مسیر خروجی روغن و بیش از حد تحت فشار قرار گرفتن پمپ باشد 
گیره در هنگام کار صدا می دهد صدای گیره می تواند از عدم روغن کاری مناسب که خود می تواند از تنظیمات غلط روغن کاری نشتی ویا انسداد لوله ها و مخزن های روغن کاری . سرعت بیش از حد حرکت صفحه متحرک ویا شکستگی اجزایی مثل پین یا بوش دستگاه تزریق پلاستیک باشد 
آلارم اشکال سیستم روغن کاری آلارم اشکال سیستم روغن کاری  می تواند از عدم وجود روغن مخصوص روغن کاری عدم تمیزی فیلتر نشتی در مسیر خرابی رله مربوطه و یا مین بورد باشد 

بازگشت