یک سیلندر مارپیچ خوب ، ......

1… زودتر مواد گیری می کند؟ یعنی سیکل دستگاه تزریق پلاستیک را کوتاه تر نموده و بیشتر تولید می کند 
2… اختلاط  رنگی را بهتر انجام داده و موادی یک دست تحویل می دهد 
3… زنجیره های پلیمر را برش نداده و کوتاه نمی کند؟ پس استحکام قطعاتی که تولید می کند بالاتر خواهد بود 
4…سطح مارپیچ ان از پرداخت فوق‌العاده صاف برخوردار است تا مواد پلاستیک به ان نچسبد ، روانتر و سریعتر پیش رفته 
5… درانتهای مارپیچ مخلوط کننده دارد تا باز هم کیفیت مواد مذاب را بهبود بخشد  طراحی سیلندر مزیت سیلندر و مارپیچ های استفاده شده در دستگاه های مطمئن ماشین بلافاصله با شروع بهره برداری از دستگاه توسط اپراتور قابل مشاهده است …زمان مواد گیری کوتاهنر تولید بیشتر … اختلاط یک دست رنگ و مواد…عدم وجود ذرات سوخته مواد به صورت نقاط یا رگه های سیاه در داخل مذاب یا قطعات تولید شده … کاهش فشار تزریق به دلیل یک نواختی بیشتر مذاب …طول عمر سیلندر و مارپیچ  دستگاه های مطمئن ماشین بسیار بالا است فقط کافی است از ورود اشیای فلزی و مواد ساینده و خورنده خارجی به داخل سیلندر جلوگیری نمایید 
مطمئن ماشین تزریق پلاستیک با به کار گیری فولاد های آلیاژی امتحان شده و مرغوب به همراه عملیات حرارتی  مناسب و موثر سیلندر و مارپیچ دستگاه را به مدت 18 ماه ضمانت نموده است 

بازگشت