اول ایمنی بعدن کار :

مجموعه گیره به  تجهیزات متعدد و لازم جهت توقف فوری صفحه گیره در صورت باز شدن درب های ایمنی  درطرفین گیره مجهز می باشد ،

حفاظت الکتریکی درب گیره ؛
درصورت عملکرد هریک از میکروسویچ های مربوطه بلافاصله مدار برق مربوطه به حرکت گیره قطع شده  و صفحه گیره فورا می ایستد صفحه متحرک در بالای کابین گیره  جهت ایمنی بیشتر کاربران در ماشین های مدل 60الی 368 تن .
حفاظت مکانیکی درب گیره؛
مکانیزم مربوطه به حفاظت مکانیکی درب گیره با طراحی عالی و عملکرد روان در قسمت پایین ودر داخل مجموعه حفاظ گیره قرار داده شده است ؛تا ضمن عمل به وظیفه ی خود مزاحم کار اپراتور نیز نباشد 
حفاظت هیدرولیکی درب گیره ؛ 
درصورت عملکرد شیر هیدرولیک مربوطه بلافاصله فشار در مدار هیدرولیک به صفر کاهش یافته و صفحه گیره فورا متوقف می شود 

بازگشت