امکان تزریق مواد پلاستیک بیشتر نسبت به ماشین های مشابه به دلیل طراحی بهینه واحد تزریق پلاستیک دسترسی آسان به کلیه ی اجزا و قطعات  واحد تزریق درصورت نیاز به تعمیرات نسب صفحات سیلندر و هیدروموتور بر روی محور های حرکت استاندارد ....

به جای استفاده از روش های منسوخ و قدیمی در دستگاه های تزریق پلاستیک مطمئن ماشین واحد تزریق برروی محور های حرکت مدرن واستاندارد صنعتی نسب شده است که حرکتی دقیق و روان را با استحکاک کمتر میسر ساخته است همچنین  این سیستم نیاز به روانکاری محدود و مختصری دارد لذا آلودگی ناشی از پس ماند روان کننده ها در محدوده واحد تزریق پلاستیک کمتر شده و اصلا مشاهده نمی شود ضمنا در صورت نیاز به نسب اکلوماتور جهت دست  یابی به سرعت تزریق بیشتر بستر کار مناسب  بااستحکاک  کم فراهم شده است  به منظور کنترل دقیق تمامی جابه جایی های مکانیکی در واحد های تزریق و گیره موقعیت تمامی اجزای متحرک دستگاه حتی موقعیت ناظر سیلندر و تزریق توسط خط کش های الکترونیکی با کیفیت و دوام عالی کنترل می گردد

بازگشت