سروو موتور ؛ مصرف بهینه انرژی در دستگاه های تزریق پلاستیک باسیستم سروو الکترو موتور سروو زمانی پمپ هیدرولیک را به حرکت در می اورد که سیستم هیدرولیک  نیاز مند جریان روغن باشد و به همین دلیل از گردش بی مورد روغن هیدرولیک کاسته  وعلاوه بر افزایش طول عمر روغن هیدرولیک  باعث کاهش مصرف انرژی نیز می گردد ....

این سیستم بسته به نوع قطعه تولیدی می تواند تا 80%کاهش مصرف انرژی را نسبت به دستگاه های نورمال میسر سازد .
عکس العمل سزیع موتور سروو 
در سیستم های سروو زمان پاسخگویی  در قیاس با دستگاه های نورمال سریعتر است زمان رسیدن به حد اکثر توان خروجی در سیستم های  نورمال یک ثانیه می باشد  در صورتی که  درسیستم مجهز به سروو رسیدن  به توان خروجی 20برابر سریعتر محقق می گردد مقایسه دقث بین سیستم های سروو و پمپ ثابت و پمپ متقیر درتولید قطعات با جداره نازک می زان دقت تولید با سیستم سروو در قیاس با سیستم های پمپ ثابت و پمپ متغیر به نحو چشم گیری بهبود می یابد .
ویژگی سروو موتور 
  • صرف جویی در مصرف انرژی .
  • ثبات شرایط تزریق , 
  • سرعت و واکنش بالا 
  • صدای کم
  • عدم افزایش دمای اب خنک کن دستگاه

بازگشت