هیدرولیک: در مدار هیدرولیک دستگاه های قدیمی و دستگاه های متفرقه امروزی از پمپ های دبی ثابت استفاده شده است این نوع پمپ ها برق زیادی مصرف می کند و به همین دلیل استفاده از ان ها در ساخت و تولید ماشین های تزریق پلاستیک تقریبا منسوخ شده است پمپ هیدرولیک به مثابه قلب دستگاه تزریق پلاستیک است .......

پمپ دبی ثابت : در ساخت دستگاه های تزریق پلاستیک مطمئن ماشین سری ZF  فقط از پمپ هوشمند دبی متغیر ساخت یوکن ژاپن  استفاده شده است. سابقه اعتبار شرکت  یوکن ژاپن  تضمین کننده کار ایی و دوام پمپ انتخاب شده است .
استفاده از پمپ هوشمند به صورت استاندارد روی تمامی ماشین های تزریق پلاستیک سری ZF موجب صرفه جویی و کاهش هزینه مصرف انرژی در دامنه ی 30تا 80 درصد می باشد .عمر طولانی تر روغن هیدرولیک و مصرف اب وبرق کمتر جهت خونک کردن روغن  مدار هیدرولیک از سایر مزایای قابل توجه استفاده از پمپ ثابت می باشد نسل موتور های سروو الکتریک با کیفیت عالی به همراه پمپ های دنده ای بدون صدا ساخت المان جهت کاهش مصرف انرژی در دامنه ی 20تا80درصد روی تمامی دستگاه های سری SF  تقریبا بی صدا حتی در شرایط حد اکثر فشار و سرعت کاهش مصرف انرژی به محدوده ی انرژی به محدوده رتبه ی A برابر ضواط بین المللی  ضابطه ی مربوطه  برای اخص رتبه ی A در مصرف انرژی برای دستگاه های تزریق پلاستیک  برابر ضوابط بین المللی  معادل مصرف 4KWH به ازای هر کیلوگرم مواد پلی استایرن می باشد میانگین مصرف برق دستگاه های تزریق پلاستیک مطمئن ماشین مدل ZF معادل 27KWHبرای هر کیلوگرم مواد پلی استایلن می باشد.

بازگشت