عمده مشتریان ما گروه های خودروی. پزشکی وکشاورزی هستند. امروزه ماشین های تزریق پلاستیک در جای جای زندگی نفوذ کرده و این یک واقعیت غیر قابل انکار است. بنابراین در تمامی این گروه ها. مشتریان خاص خودمان را داریم ..........

که قطعا مشتریان مطرحی هم در این زمینه محسوب می‌شوند ایران یک کشور پویا است ونسل جوان زیادی دارد با توجه به اینکه مسیر کشور رو به سازندگی است بنابراین در تمامی زمینه‌ها نیاز وجود دارد مثلا در زمینه پزشکی در نظر بگیرید تا زمینه خودروی یا سایر زمینه های ببینید در همه جا به متخصصان و پزشکان و مهندسان نیاز داریم بنابراین در زمینه پلاستیک هم این نیاز وجود دارد. ما در سیستم هایی که در زمینه پلاستیک اکنون مشغول به کار هستند سیستم های فوق حرفه ای وجود دارند اما سیستم های فوق حرفه ای که بتوانیم از اروپا یی ها یا دیگر کشورها کمک بگیریم هنوز آن طور که باید و شاید داخل کشور ما وارد نشده و فکر می‌کنم به زودی آن هم به انجام برسد 

اینک اکثر شرکت های ما دیگر مثل سابق به صورت سنتی کار نمی کنند اکثر شرکت ها دارند به صورت حرفه ای به این مسائل نزدیک می‌شوند وقتی که به شکل حرفه‌ای به کار نزدیک می شوید به ابزار هایی نیاز دارید. این ابزارها به طور مستقیم به تجهیزات مورد استفاده شما مرتبط است یعنی هر چه ابزار و تجهیزات شما دقیقتر باشد قطعا خروجی کار شما هم بالاتر خواهد بود ما باید از شرکت های مطرحی که در سطح دنیا فعالیت می کنند کمک بگیریم. در این زمینه با بازار های جهانی توفق هایی داشته ایم و به کمک همین دوستان در حال وارد کردن بخشی از تکنولوژی ها به کشور هستیم 
با کدام کشور ها؟ 

بیشتر با کشور های اروپایی از جمله آلمان وارد مذاکره شده ایم وجلساتی با آنها داشته ایم تا بتوانیم از تکنولوژی های آنها در ساخت دستگاه های تزریق پلاستیک استفاده کنیم 

بازگشت