تجهیزات استاندارد .........

 

روغن کاری اتوماتیک با سیستم اعلام خطر آلارم .
تنظیم زخامت قالب توسط موتور دور کم .
سرعت باز و بسته شدن قالب با قابلیت تنظیم .
سرعت تزریق پلاستیک قابل تنظیم  .
سرعت قابل تنظیم دور مارپیچ با خواندن مستقیم از تاکو متر ( سرعت سنج )
دستگاه بر گشت مارپیچ به وسیله مکش  .
فشار دوم تزریق با قابلیت تنظیم .
پران هیدرولیکی دو ضرب با نقاط بر خورد متعدد قابل تنظیم بر روی سرعت و ضرب .
پران هیدرولیک و بادی چند ضرب 
ترمومتر کنترل درجه حرارت  روغن 
فیلتر روغن ورودی که در صورت انسداد اعلام خطر نماید .
شمارنده برقی که قابل  صفر کردن برای شمارش تعداد قطعه پلاستیکی تولیدی 
امپر سنج برای کنترل حرارت و هیتر برقی ماشین .
سیستم تعدیل حرارت نازل .
آلارم سیکل که دستگاه را در صورت فقدان مواد و از کار افتادن تزریق و ایجاد مشکل در پران خاموش نمایید .
ترمو کولاتور های الکترونیکی با سیستم تعدیل اتوماتیک برای کنترل حرارت سیلندر تزریق .
یک یا دو وسیله قابل تنظیم در مواقع تعویز قالب 

میز متحرک با کورس قابل تنظیم

بازگشت