حدود 23% پلاستیک ها در صنایع بسته بندی به کار می روند......

حدود 20%پلاستیک ها در صنایع ساختمان سازی استفاده می شود استفاده از عایق اسفنجی به منظور کاهش اطلاف گرمایی ساختمان ها و حفظ منابع ارزشمند انرژی مورد توجه است حدود 8% پلاستیک ها صرف وسایل منزل مانند وسایل برقی مبل و اسباب بازی می شود توضیح اینکه در اتومبیل سازی روند صنعت به سمت تولید شاسی و کلیه ی زیر مجموعه های مربوطه به کف اتومبیل طی یک عمل تزریقی واکنشی پیش می رود هم اکنون بادبان های پارچه ای و اطاقک های چوبی جای خود را به بادبان های نایلونی و بدنه های پلی استری داده اند.

پوست مصنوعی قلب مصنوعی داروی پلاستیکی جزو موارد استفاده شده پلاستیک ها در پزشکی هستند دماغه ی هواپیما اتصالات زیر بال اتصالات بال به بدنه از اجزا های پلاستیکی هواپیما محصوب می شوند تولید: برای تولید پلاستیک ها در جهان با توجه به تنوع و تعداد ان ها و کم بود اطلاعات کاری مشکل با تغریب همراه خواهد بود.
 

بازگشت