نا صافی سطح 

خوردگی و ساییدگی قالب می تواند بر اثر سوختن هوا که نتیجه  ی تحویه ی هوا غلط رخ می دهد ایجاد می شود 
دمای ذوب را افزایش دهید فشار پر شدن مواد را افزایش دهید 
نرخ پر شدن یا سرعت تزریق را افزایش دهید 

ابزار مسی نرم برای بر طرف کردن مواد چسبیده به قالب بهترین انتخاب می باشند 
برای تمیز کردن فولادهای  خیلی سخت می توان از ابزار برنجی خاسی استفاده کرد 
خراش های مدور
خراش های مدور اغلب اوقات نتیجه استفاده از مواد خشک نشده می باشد دلیل دیگر برای وجود این نقس حرارت زیادی می باشد 
که باعث می شود رطوبت ایجاد شود 
خراش های مدور ممکن است در حین برگشت مارپیچ و عمل مکش برای موادی که به خوبی خشک نشده و با رطوبت هوا تر کیب می شوند به وجود اید
فرو رفتگی 
فرو رفتگی در قطعه معمولا در نزدیکی یا مقابل دیواره هایی از قطعه که زخیم تر از دیگر دیواره ها هستند  رخ می دهد فرو رفتگی اغلب ولی نه همیشه نزدیک ریه ها  برآمدگی ها یا دیگر پستی و بلندی هایی که باعث افزایش زخامت می شوند به وجود اید
راه حل ها عبارتند از 
فشار پر شدن مواد و یا نگهداری مواد را افزایش دهید 
زمان اولیه تزریق را افزایش دهید 
سرعت تزریق را تنظیم نمایید 
دمای ذوب را کاهش دهید 
تزریق ناقص
گاهی اوقات محصول به دست آمده ناقص بوده و تکه بزرگی از ان قالب گیری نشده است 
معمولا این نقص وقتی رخ می دهد که ماشین را پس از یک وقفه  دوباره روشن می کنیم 
بعد از وقفه ایجاد شده قالب نسبت به حالت عادی سردتر می شود وقفه کوتاه در غالب باعث تعادل حرکتی می گردد ولی وقفه طولانی باعث قی کردن مواد از اطراف قالب می شود 
پر نشدن کامل 
گاهی اوقات قسمتی از قالب به واسطه وجود هوای حبس شده پر نمی شود و دلیل آن هم عدم تخلیه هوا می باشد البته کم بودن زمان پر شدن قالب  هم می تواند این نقص را در قطعه به وجود اورد 
راه حل ها عبارتند از 

وضعیت تخلیه هوا را اصلاح کنید در برخی مواقع لازم است به غیر از مسیر های تخلیه ی هوایی استاندارد  مسیر های دیگری نیز به قالب اضافه کنید

بازگشت