سوختگی قطعه :

سوختگی قطعه ؛ سوختگی عبارت است از تعغیر زنگ سطح قطعه به رنگ خاکستری  و یا سیاه که به طور موضوعی روی سطح قطعه قابل رویت است سوختگی همچنین می تواند روی سطح قطعات سیاه رنگ به صورت لکه و یا رگه های سفید ظاهر شود 

 

روش های رفع سوختگی قطعه 
1 _ کاهش دمای مواد مذاب . ممکن است نیاز باشد که دمای مواد مذاب به پایین ترین حد دمای تسویه شده توسط سازنده ی مواد پلاستیک تغییر داده شود دمای مواد را با فواصل 5 الی 10 درجه افزایش دهید و اطمینان حاصل نمایید که قبل از ایجاد هر گونه تغییرات جدید زمان کافی برای رسیدن سیستم به حالت تعادل سپری شده است 
در نظر داشته باشید که ممکن است پس از تغییر دما گاهی تا دو ساعت زمان برای رسیدن سیستم  به حالت تعادل نیاز باشد 
همچنین کاهش بیش از اندازه ی دمای مواد می تواند مشکلات جدیدی را مانند ظاهر شدن خطوط پیوستگی (خطوط جوش) آثار فرورفتگی روی سطح قطعه و یا عدم دقت ابعادی قطعه را موجب شود 
کاهش  تعداد دور و فشار پشت مارپیچ : چنانچه سرعت دورانی مارپیچ و یا فشار پشت مارپیچ بیش از اندازه زیاد باشد می تواند موجب سوختگی مواد شود مقدار زیادی از گرمای مورد نیاز ذوب مواد پلاستیک هنگام مواد گیری (چرخش مارپیچ تولید می شود) که بخش زیادی از این گرمای تولید شده از تریق تحت برش قرار گرفتن مواد پلاستیک و اصطکاک به وجود می آید  با کاهش تعداد دور مارپیچ و فشار پشت مارپیچ می توان درجه حرارت مواد مذاب را کاهش داد کاهش مدت زمان نگهداری مذاب داخل سیلندر تزریق با کاهش مدت زمان نگهداری مذاب داخل سیلندر تزریق زمان در معرض حرارت قرار گرفتن مواد نیز کاهش می یابد که این عمل تجزیه ی مواد مذاب ناشی از حرارت دهی بیش از اندازه را کاهش می دهد زمان نگهداری مذاب را می توان توسط کاهش سرعت دورانی مارپیچ و یا کاهش مقدار موادی که پس از تزریق در جلوی سر مارپیچ باقی می ماند تقلیل داد 
رفع انسداد منافذ خروجی هوا قالب ؛ مراقبت و نگهداری صحیح قالب و بازدید منافذ خروجی هوا ان  به طور منظم و در صورت نیاز تمیز کاری ان ها سبب می گردد که مشکل سوختگی مواد ناشی از عدم خروج هوای قالب برطرف شود در نظر داشته باشید منافذ خروج هوای قالب که مسدود است بلا استفاده می باشد 
به جهت جلوگیری از پس زدن مواد مذاب از منافذ خروج هوای قالب ابعاد شکاف منافذ خروج هوا نباید از 0/001الی 0/025 میلی متر بیشتر باشد که این بستگی به نوع مواد پلاستیک مصرفی دارد نکته ی دیگر اینکه نیروی بیش از اندازه قفل گیره می تواند باعث تغییر شکل قالب و فشردگی منافذ خروج هوای قالب و انسداد ان شود با کاهش نیروی قفل گیره به مقدار مورد نیاز می توان تخلیه هوای قالب را بهبود بخشید دقت داشته باشید که کاهش بیش از اندازه نیروی قفل گیره باعث ایجاد پلیسه می گردد.

بازگشت