در فرآیند تزریق پلاستیک سه عامل نقش دارند : فشار. دما . زمان

مهمترین عامل در حفظ و سلامتی قالب مورد استفاده شما فشار تزریق و تنظیم مناسب ان است دما یا زمان با کم یا زیاد شدن در بدترین حالت باعث سوختگی یا نرم شدن قطعه می شوند ام فشار رابطه ی مستقیم با قالب شما دارد و می تواند ان را از کار بی اندازد یا اصطحلاک ان را به میزان قابل توجهی بالا ببرد 
در یک دستگاه کوچک تزریق پلاستیک حد اقل 50تن فشار در زمان تزریق به قالب وارد می شود که در دستگاه های بزرگتر این فشار ده ها برابر بوده که با دستکاری ان و بیشتر شدن ان از تحمل قالب می تواند خسارت جبران ناپذیری به قالب متحمل کند در میان قالب هایی که فشار تاثیر بسیاری بر ان ها می گذارد می توان به قالب های دارای گوه و کفشک اشاره کرد که به دلیل فشار بالای زمان تزریق به گوه ی سمت ماتریس در زمان تزریق حساسیت بیشتری را در هنگام تزریق طلب می کند که اینجا خود تجربه ی خسارت دیدن قالب هم در اثر عدم توجه به فشار در زمان تزریق را به عینه مشاهده کردم و جبران خسارت خمیدگی فولاد قالب و پرداخت نزدیک به نیمی از هزینه ی ساخت خود قالب را متحمل شدم 
انطباق پرسی در قطعات پلاستیکی 
برای اتصال قطعات پلاستیکی با اسحکام بالا و کمترین هزینه از انطباق پرسی (فشاری) استفاده می شود از تداخل قطعات ایجاد می شود 
ریزش نازل 
در فرآیند قالب گیری تزریقی به خروج ماده ی مذاب از نازل حین حرکت سیلندر به عقب و توقف عملیات تزریق اطلاق می شود 
این مسئله در سر نازل یا گلویی و در قالب هایی با راه گاه گرم رخ می دهد 
دمای کنترل را کاهش دهید 
دمای ذوب را کاهش دهید 
مقدار مواد گیری را افزایش دهید 
فشار پشت مارپیچ را کاهش دهید 
گرم کن نازل و سر نازل را کنترل کنید 
گرم کن باید تا حد ممکن به دهانه ی سرنازل نزدیک باشد این کار باعث می شود تا بتوانیم  درجه ی گرم کن  نازل سر نازل را بهتر کنترل کنیم

بازگشت