سرنازل را از لحاظ هم ردیف بودن با اسپرو قالب کنترل کنید 

خراش های به وجود امده در داخل اسپرو قالب را برطرف کنید برای این کار از برقویی مخروطی استفاده کنید 

مواد باید به اندازه ی کافی خنک شده تا بتوانند به راحتی از بوش اسپرو جدا شوند 
زمان چرخه ی عملیات خنک کاری را افزایش دهید .
شعاع قسمت کروی سر نازل باید با شعاع قسمت کروی بوش اسپرو به طور دقیق و تلرانس بسیار نزدیکی یکی باشد .
تزریق ناقص 
گاهی اوقات محصول بدست آمده ناقص بوده و تکه ی بزرگی از ان پر نشده است معمولا این نقص وقتی رخ می دهد که ماشین را پس از یک توقف دوباره روشن می کنید بعد از توقف ایجاد شده قالب نسبتا به حالت عادی سردتر می شود وقفه ی کوتاه در قالب باعث تعادل حرارتی می گردد ولی وقفه ی طولانی باعث ریزش مواد از اطراف قالب می شود پر نشدن کامل قطعه گاهی اوقات قسمتی از قالب به واسطه ی وجود هوای حبس شده پر نمی شود و دلیل آن هم عدم تخلیه ی هوا می باشد البته کم بودن زمان پر شدن قالب هم می تواند این نقص را در قطعه به وجود اورد راه حل ها عبارتند از وضعیت تخلیه ی هوا را اصلاح کنید در برخی موارد لازم است به غیر از مسیر های تخلیه ی هوای استاندارد مسیر های دیگری نیز به قالب اضافه کنیم .

بازگشت