نوعی شیر هیدرولیک است که به یک مدار کنترلی الکترونیک مجهز شده است و قابلیت کنترل دقیق دبی یا فشار روغن هیدرولیک را دارا می باشد به کمک این نوع شیر هیدرولیک به عنوان مثال می توان موقعیت یک هیدرولیک را کنترل کرد 

ولی سروو موتور دارای یک شیر برقی است که داعما تحت فرمان بوده و باتوجه به فید بک عکس العمل دستوری که می گیرد فشار و موقعیت مکانی دبی یا سرعت دستگاه مورد نظر را تحت کنترل دارد تکنولوژی این نوع شیر ها باتوجه به سرعت و دقت بالاتر مزایای بیشتری دارد اما از مزایای شیر های پروپرشنال می توان به هزینه ی کمتر تعمیر و نگهداری در سیستم طراحی ساده تر و مقرون به صرفه تر شیر و .... اشاره کرد شیرهای پروپرشنال پلی است بین شیر های دیجیتال و شیر های سروو ودر آخر می توان گفت ترکیب دو سیستم تغییر پذیری  مداوم الکتریکی( سیستم سروو ) 

وسیستم تغییر ناپذیری الکتریکی (سیستم دیجیتال) می شود شیر پروپرشنال 
شیر های پروپرشنال و سروو نوع پیشرفته تر دارای تکنولوژی بالایی هستند و به علت کاربردی که در صنایع نظامی دارند جزو محدودیت های واردات هستند 
قیمت این تجهیزات بسیار بالا است 
کمپانی موفق در این زمینه المان و آمریکا هستند 
کاربرد عمرمی این تجهیزات پرس های هیدرولیک خطوط نبرد فلزات  خطوط ماشین کاری و غیره 
کاربرد نظامی 
کنترل بال موشک کنترل بال هواپیمایی جنگنده کنترل لوله توپ تانک کشتی و .... 
کلمه ی سروو به معنی خود تنظیم می باشد یعنی سیستم کنترلی که قادر است خطای خود را تشخیص دهد و ان را تصحیح کند در مورد شیر های پروپرشنال این کار یکی از وظایف مدار کنترل است اما در شیر های سروو این تصحیح خط به صورت مکانیکی انجام می شود و مدار کنترلر بر ان نظارت می کند به طور کلی شیر های سروو از نوع پروپرشنال خود دقیق تر سریعتر حساس تر و به مراتب گران تر هستند.

بازگشت