شیر پروپرشنال چه کاربردی در دستگاه تزریق پلاستیک دارد

نوعی شیر هیدرولیک است که به یک مدار کنترلی الکترونیک مجهز شده است و قابلیت کنترل دقیق دبی یا فشار روغن هیدرولیک را دارا می باشد به کمک این نوع شیر هیدرولیک به عنوان مثال می توان موقعیت یک هیدرولیک را کنترل کرد 

کلمات کلیدی: شیر پروپرشنال-دستگاه سبدزنی میوه

ادامه مطلب


تکنولوژی IML در مطمئن ماشین تزریق پلاستیک

تکنولوژی ای ام ال را می توان این چنین توضیح داد که ظروف ای ام ال به ظروف پلاستیکی گفته می شود که بر چسب ان ها یا همان لیبل توسط رباط همزمان با تزریق پلاستیک در داخل قالب قرار می گیرد و جزئی از بدنه ی ظرف می شود 

کلمات کلیدی: تکنولوژی IML در مطمئن ماشین تزریق پلاستیک -صنایع دارویی و بهداشتی

ادامه مطلب


طراحی و تولید محصولات پلاستیکی

طراحی محصولات پلاستیکی برای قالب گیری تزریقی نیازمند شناخت و آگاهی درباره ی استحکام مواد انتقال گرما قالب سازی فرآیند قالب گیری  تزریقی و هزینه ها نیاز دارد 

کلمات کلیدی: طراحی و تولید محصولات پلاستیکی

ادامه مطلب