اصول طراحی قطعات تزریق پلاستیک

اصول طراحی قطعات تزریق پلاستیک :

ضخامت دیواره ها باید به اندازه کافی زیاد باشد تا قبل از اینکه مواد پلاستیک شدیدا خنک یا پخته شوند بتوانند محفظه ی قالب را با اطمینان پر کنند .

کلمات کلیدی: طراحی قطعات تزریق پلاستیک

ادامه مطلب


سیستم پران در دستگاه تزریق پلاستیک

برای سیستم پران روی ماشین های تزریق پلاستیک تجهیزاتی وجود دارد که از این تجهیزات برای خود کار کردن سیستم پران استفاده می شود این تجهیزات در پشت صفحه ی متحرک ماشین تزریق پلاستیک قرار دارد .......

کلمات کلیدی: شرکت مطمئن ماشین تزریق پلاستیک

ادامه مطلب

پارامترهای موثر در دستگاه تزریق پلاستیک

1… ظرفیت دستگاه 

ظرفیت دستگاه یک پرس به ماکسیمم چرمی که از پلی استیرن که در یک سیکل کاری می توان تزریق نمود اطلاق می گردد 
2… نیروی گیره 
نیروی که دو کفه ی قالب را به هم می چسباند نیروی گیره نام دارد قالب بایستی کاملا بسته شده و سطوح سنگ زده ی دو کفه باید کاملا به هم بچسبد
3… فشار تزریق 
فشاری که برای پر کردن قالب نیاز است را فشار تزریق گویند 

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک

ادامه مطلب


خراش ها و فرورفتگی های قطعات پلاستیکی

خراش ها اغلب اوقات  نتیجه ی  استفاده از مواد خشک نشده می باشد دلیل دیگر برای وجود این نقص  حرارت زیادی است که باعث می شود رطوبت ایجاد شود 

کلمات کلیدی: خراش ها و فرورفتگی های قطعات پلاستیکی

ادامه مطلب

دستگاه تزریق پلاستیک ZU

دارای مکانیزم دو صفحه ای گیرد می باشند  که برای تولید قطعات حجیم (با ضخامت و عمر زیاد ) کار برد دارند این دستگاه ها نسبت به دستگاه های سه صفحه ای رایج دارای فواید و مزایای زیادی می باشند و همچنین به دلیل طراحی مناسب در واحد گیره (استفاده از چهار جک هیدرولیکی) موجب توضیع همگن نیروی پشت صفحات قالب و در نتیجه افزایش عمر قالب می باشد ......

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک ZU

ادامه مطلب