شرح فرآیند تولید و تکنولوژی موجود

شرح فرآیند تولید و تکنولوژی موجود برآیند برچسب گذاری درون قالب به روش تزریق بهره گیری از برچسب گذاری درون قالبی در فناوری قالب گیری تزریقی مزایای فراوانی برای تولید کننده عرضه کننده و مصرف کننده نهایی به همراه دارد ........

کلمات کلیدی: شرح فرآیند تولید و تکنولوژی موجود

ادامه مطلب

سیستم خنک کننده دستگاه تزریق پلاستیک چینی

سیستم خنک کننده جهت دستگاه تزریق پلاستیک چینی در حال حاضر به دو گونه می باشد خنگ کننده های چیلر و خنک کننده های کولین تاور یا برج خنک کننده ی اب گردان در چیلر ها که بر اساس کمپرسور و یک گاز بی اثر کار می کند......

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک -دستگاه تزریق پلاستیک چینی

ادامه مطلب

سیستمهای پران در دستگاه های تزریق پلاستیک چینی

برای سیستم پران روی ماشین تزریق پلاستیک چینی تجهیزاتی وجود دارد که از این تجهیزات برای خود کار کردن سیستم پران استفاده می شود این تجهیزات در پشت صفحه متحرک ماشین تزریق پلاستیک قرار دارد......

کلمات کلیدی: دستگاه های تزریق پلاستیک چینی -سیستمهای پران در دستگاه های تزریق پلاستیک چینی

ادامه مطلب


خشک کردن و گاز گیری مواد پلاستیک

خشک و رطوبت گیری یکی از عوامل اصلی بهبود به خصوص پلاستیک های مهندسی می باشد این نوع مواد در طی فرآیند تولید حمل و نقل انبار داری رطوبت جذب می کنند و به عبارتی بهتر است در نظر داشت که تمامی پلیمر ها با توجه به شرایط محیطی بالقوه دارای رطوبت اضافی می باشند .......

کلمات کلیدی: خشک کردن و گاز گیری مواد پلاستیک

ادامه مطلب

اهمیت خشک کردن پلاستیک ها

یکی از مزایای پلاستیک های مهندسی نسبت به فلزات مقاومت مناسب ان ها در برابر رطوبت یاا مقاومت مناسب ان ها در برابر پدیده ی زنگ زدن و خوردگی  می باشد همه پلاستیک ها برخی اوقات با توجه به شرایط گوناگون رطوبت جذب می کنند.......

کلمات کلیدی: خشک کردن پلاستیک ها

ادامه مطلب