آموزش عیب یابی قطعات

آموزش عیب یابی قطعات
 

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک - ماشین تزریق پلاستیک - دستگاه تزریق پلاستیک چینی - ماشین تزریق پلاستیک چینی - دستگاه سبد زنی - دستگاه آسیاب - دستگاه تولید سبد

ادامه مطلب

انواع میله راهنما

دستگاه تزریق پلاستیک

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک - ماشین تزریق پلاستیک - دستگاه تزریق پلاستیک چینی - ماشین تزریق پلاستیک چینی - دستگاه سبد زنی - دستگاه آسیاب - دستگاه تولید سبد

ادامه مطلب

دستگاه ترزیق پلاستیک -دستگاههای تزریق سریZPمطمئن ماشین

در دستگاههای تزریق سریZPمطمئن ماشین از پمپ های هوشمند برای کنترل میزان روغن دستگاه استفاده شده است.......

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک،دستگاه تزریق پلاستیک چینی،فروش دستگاه تزریق پلاستیک،فروش دستگاه تزریق پلاستیک چینی

ادامه مطلب

یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست

شرکت مطمئن ماشین مقدم شما صنعتگران را در یازدهمین نمایشگاه ایران پلاست گرامی می دارد.

بامادر سالن 6 غرفه 10 همراه باشید.

زمان 2 الی 5 مهرماه محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

 

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک-خرید دستگاه تزریق پلاستیک-فروش دستگاه تزریق پلاستیک

ادامه مطلب

دستگاه تزریق پلاستیک -واحدقالب گیردستگاه تزریق پلاستیک

قسمت قالب گیرمحفظه بزرگی است که قالب واجزایشروی ان نصب می شوندواحدقالب گیر دارای۲ قسمت اصلی است ..قسمت ثابت وقسمت متحرک قدرت یک دستگاه تزریق برحسب میزان تناژ نیروی دوفک نگهدارنده قالب ..حداکثرنیروی وارده به پشت صفحه متحرک.. بیان می شود......

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک-دستگاه تزریق پلاستیک چینی-ماشین تزریق پلاستیک

ادامه مطلب

تزریق پلاستیک - پروسه تزریق پلاستیک

شیوه تزریق پلاستیک یکی از مهمترین وپرکاربردترین روشهای شکل دهی پلاستیک وتولیدمحصولات پلاستیکی درصنایع محسوب می شود دراین روش ماده اولیه که یکی ازانواع ترموپلاستهامی باشد طی عملیات خاصی به داخل کویتیهای cavity.قالب  رانده شده وپس ازخنک کاری ازقالب بیرون می ایند ......

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک - ماشین تزریق پلاستیک

ادامه مطلب

دستگاه تزریق پلاستیک - واحد( تزریق) دستگاه تزریق پلاستیک

در فاز تزریق مواد پلاستیک که معمولا به فرم گرانول (دانه دانه) می باشند . وارد قیفی در قسمت بالایی دستگاه می شود واز انجا وارد سیلندر می شود که توسط هیتر هایی احاطه شده است . گرانول (مواد پلاستیک دانه دانه ) پس از حرارت دیدن به حالت مذاب یا رزین در می ایند .

کلمات کلیدی: دستگاه تزریق پلاستیک -خرید دستگاه تزریق پلاستیک -فروش دستگاه تزریق پلاستیک-دستگاه سبد زنی

ادامه مطلب